كتاب تاريخچه صنعت موتورسيكلت ايران

كتاب تاريخچه صنعت موتورسيكلت ايران تا آخر هفته منتشر مى شود.

📝 نويسنده: محمدعلى نژاديان
براى: باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامى واحد پرديس

💥 اين كتاب در راستاى رونق توليد، سهولت كسب و كار، رفع موانع توليد، آشنايى دانشجويان، اساتيد و علاقه مندان با يكى از صنايع مهم كشور، با محوريت تبيين اهميت ارتباط صنعت و دانشگاه و آسيب شناسى مصوبه هاى صادره در خصوص صنعت موتورسيكلت ايران است!

اميدوارم اين كتاب شروع جديدى باشد براى ارتقاء همه جانبه اين صنعت، حل مشكلات و مطالبه گرى وضعيت مسائل مربوط به توليد، از طريق دانشگاه هاى كشور!

محمدعلى نژاديان
٩٨/٠٣/٢٠

رونمايى از جلد شماره ٣ نشريه صنعت موتورسيكلت

💥 رونمايى از جلد شماره جديد نشريه صنعت موتورسيكلت

1️⃣ نسخه چاپى نشريه صنعت موتورسيكلت شماره ٣ (نوبت بهار ١٣٩٨) تا اخر هفته براى فعالان صنعت موتورسيكلت، رهبر انقلاب و مسئولان كشور ارسال  خواهد شد.

2️⃣ همچنين در روز توزيع، نسخه ديجيتال (Pdf) نشريه نيز از طريق سايت مجله به نشانى www.motorcycleindustry.ir (به طور دائم) منتشر مى شود.