شماره جدید نشریه صنعت موتورسیکلت منتشر شد/ نسخه چاپی زمستان ٩٨ تا آخر هفته توزیع مى‌شود

مجله صنعت موتورسیکلت در نوبت زمستان 98، تحلیل کاملی را از وضعیت این صنعت ارائه کرده است.

به گزارش موتورسیکلت نیوز، شماره۶ مجله صنعت موتورسیکلت تا آخر هفته توزیع مى‌شود.

نشریه صنعت موتورسیکلت

قابل ذکر است که علاوه بر توزیع نسخه چاپى شماره جدید مجله صنعت موتورسیکلت، امروز نسخه دیجیتال (pdf) آن نیز  به‌طور دائم و رایگان در سایت‌هاى ذیل منتشر خواهد شد و قابل دسترس براى همه علاقه‌مندان و متخصصان در سرتاسر دنیا خواهد بود.

سایت مجله صنعت موتورسیکلت:

www.motorcycleindustry.ir

پایگاه خبرى موتورسیکلت نیوز:

www.motorcycletnews.ir

شماره جدید نشریه صنعت موتورسیکلت منتشر شد / صنعت موتورسیکلت یک‌ساله شد

مجله صنعت موتورسيكلت در نوبت پاييز ٩٨، تحليل كاملى را از وضعيت اين صنعت ارائه كرده است.

به گزارش موتورسیکلت نیوز، شماره ۵ مجله صنعت موتورسیکلت که با اولین سالگرد تاسیس آن مصادف شده است، امروز ١۴ آذر ٩٨ منتشر شد.

مجله صنعت موتورسیکلت
مجله صنعت موتورسیکلت

قابل ذکر است که علاوه بر توزیع نسخه چاپى شماره جدید مجله صنعت موتورسیکلت، امروز نسخه دیجیتال (pdf) آن نیز  به‌طور دائم و رایگان در سایت‌هاى ذیل منتشر خواهد شد و قابل دسترس براى همه علاقه‌مندان و متخصصان در سرتاسر دنیا خواهد بود.

سایت مجله صنعت موتورسیکلت:

www.motorcycleindustry.ir

 پایگاه خبرى موتورسیکلت نیوز:

www.motorcycletnews.ir