آمار تولید موتورسیکلت ایران

در ذیل در دو ستون آمار نقل شده است. ستون اول بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده توسط پایگاه خبری موتورسیکلت نیوز از منابع مختلف، طی چند سال گذشته است و ستون دوم آماری است که انجمن صنعت موتورسیکلت ایران دارد. قابل ذکر است، طى چند سال گذشته، منابع رسمی و دولتی از اعلام آمار شماره‌گذاری موتورسیکلت (حتى به انجمن) خودداری می‌کنند.

به‌دلیل این که آمار مذکور از منابع مختلف در طی سالیان گذشته تهیه شده است و با وجود اختلاف اندک بین آن‌ها ازاین‌رو، داشتن خطای احتمالی رد نمی‌شود.

سالتعداد تولید موتورسیکلت
آمار تحقیقیآمار انجمن صنعت موتورسیکلت ایران
۱۳۸۰۴۰۴٫۳۱۷
۱۳۸۱۷۰۹٫۰۸۱
۱۳۸۲۱٫۰۰۵٫۷۸۶
۱۳۸۳۱٫۳۶۰٫۰۰۰۱٫۰۸۶٫۰۰۰
۱۳۸۴۱٫۰۶۴٫۰۰۰۸۵۶٫۰۰۶
۱۳۸۵۸۶۲٫۰۰۰۷۸۷٫۶۵۵
۱۳۸۶۸۹۵٫۴۷۹۸۹۵٫۴۷۹
۱۳۸۷۶۰۳٫۸۲۷۶۰۳٫۸۲۷
۱۳۸۸۵۵۴٫۷۵۳۶۲۹٫۸۲۷
۱۳۸۹۸۳۷٫۱۹۶۸۳۷٫۵۴۱
۱۳۹۰۸۱۳٫۲۰۶۸۱۳٫۲۰۶
۱۳۹۱۴۱۸٫۷۳۳۴۱۸٫۷۳۳
۱۳۹۲۳۱۶٫۱۴۴۳۱۶٫۱۴۴
۱۳۹۳۵۳۸٫۶۸۲۵۳۸٫۶۸۲
۱۳۹۴۴۵۲٫۸۷۱۴۵۲٫۸۷۱
۱۳۹۵۷۳۳٫۸۹۰۷۳۶٫۳۳۷
۱۳۹۶۱۵۳٫۰۷۴۱۵۳٫۰۷۴
۱۳۹۷۱۶۱٫۰۳۵۱۶۴٫۵۲۸
۱۳۹۸۱۱۶٫۵۳۶
۱۳۹۹۲۱۱٫۴۶۶
۱۴۰۰۲۷۹/۰۹۹

آمار شماره‌گذاری موتورسیکلت در ایران (۱۴۰۱-۱۳۸۸) به تفکیک ماه

(2022) Motorcycle production statistics in Iran from 1388 (March 21, 2009) to 1401

جمع کل سالجمع ۶ ماهه دوم۱۲۱۱۱۰۹۸۷جمع ۶ ماهه اول۶۵۴۳۲۱ماه/سال
۵۵۴.۷۵۳۱۵۰.۰۳۶۴۱.۹۸۷۱۳.۳۸۸۱۶.۷۰۷۲.۵۴۱۵۴.۰۸۱۲۱.۳۳۲۴۰۴.۷۱۷۱۳۳.۳۵۸۶۶.۳۷۴۱۱۳.۵۷۶۰۵۴.۸۷۹۳۶.۵۳۰۱۳۸۸
۸۳۷.۱۹۶۲۲۸.۸۹۶۲۶.۶۳۶۲۴.۵۲۰۳۶.۲۷۷۲۹.۶۳۹۴۸.۲۵۴۶۳.۵۷۰۶۰۸.۳۰۰۸۰.۹۷۰۷۲.۵۶۵۱۳۰.۲۹۴۱۰۸.۸۴۸۱۰۱.۶۱۹۱۱۴.۰۰۴۱۳۸۹
۸۱۳.۲۰۶۱۶۰.۰۹۶۱۲.۵۰۴۱۰.۹۲۰۱۹.۸۱۰۲۹.۰۴۴۵۰.۱۳۹۳۷.۶۷۹۶۵۳.۱۱۰۱۱۵.۶۹۴۹۴.۶۷۹۱۰۶.۳۶۱۱۰۰.۰۵۲۱۲۱.۶۷۷۱۱۴.۶۴۷۱۳۹۰
۴۱۸.۷۳۳۷۵.۱۴۳۱۰.۹۱۱۸.۹۵۰۵.۱۶۲۱۴.۳۳۸۶.۰۴۷۲۹.۷۳۵۳۴۳.۵۹۰۵۴.۸۷۱۵۹.۴۴۴۵۴.۸۸۷۴۱.۸۰۱۳۹.۸۸۱۹۲.۷۰۶۱۳۹۱
۳۱۶.۱۴۴۱۴۵.۱۸۲۵۵.۴۹۷۲۵.۰۶۶۷.۳۹۱۱۳.۰۱۰۲۰.۴۹۰۲۳.۷۲۸۱۷۰.۹۶۲۲۶.۷۱۸۳۲.۷۷۹۱۷.۴۹۲۳۱.۸۷۸۳۲.۱۷۴۲۹.۹۲۱۱۳۹۲
۵۳۸.۶۸۲۱۹۳.۱۵۷۸۳.۷۷۷۴۰.۲۶۲۷.۴۷۴۱۳.۶۳۶۳۵.۴۸۹۱۲.۵۱۹۳۴۵.۵۲۵۶۴.۶۸۷۶۱.۴۱۰۵۱.۳۹۲۷۱.۳۹۰۷۱.۲۰۵۲۵.۴۴۱۱۳۹۳
۴۵۲.۸۷۱۱۸۵.۶۰۰۱۰۳.۹۴۶۹.۶۷۹۲.۴۸۵۱۳.۲۱۶۲۲.۹۶۲۳۳.۳۱۲۲۶۷.۲۷۱۴۳.۵۸۶۵۳.۷۹۹۴۸.۷۶۶۵۳.۴۹۶۴۶.۷۴۶۲۰.۸۷۸۱۳۹۴
۷۳۳.۸۹۰۳۷۳.۹۰۵۲۴۸.۷۵۹۹۷.۸۳۹۰۶۱۴۱۱.۱۶۱۱۵.۱۳۰۳۵۹.۹۸۵۷۹.۶۷۲۶۷.۷۳۶۵۳.۷۷۴۶۲.۹۰۷۵۵.۷۳۲۴۰.۱۶۴۱۳۹۵
۱۵۳.۰۷۴۱۰۶.۱۴۹۵۰.۰۴۹۱۵.۳۱۶۱۳.۷۷۵۸.۹۲۰۷.۵۸۸۱۰.۵۰۱۴۶.۹۲۵۱۱.۳۰۱۸.۰۲۰۶.۲۷۵۴.۵۶۰۸.۴۰۴۸.۳۶۵۱۳۹۶
۱۶۱.۰۳۵۹۵.۱۶۰۷۶.۰۲۴۰۰۰۸.۳۲۲۱۰.۸۱۴۶۵.۸۷۵۱۲.۱۴۶۲۰.۱۸۰۱۵.۰۳۳۱۱.۱۹۶۷.۲۶۴۵۶۱۳۹۷
۱۱۶.۵۳۶۶۹.۴۵۸۱۵.۷۵۳۱۳.۵۸۴۷.۴۹۰۱۹.۳۸۲۸.۱۲۱۵.۱۲۸۴۷.۰۷۸۸.۰۳۳۷.۲۰۹۵.۳۸۰۳.۵۰۹۲۰.۴۵۳۲.۴۹۴۱۳۹۸
۲۱۱.۴۶۶۹۶.۶۰۶۵۳.۳۳۴۷.۴۵۱۲.۳۸۷۵.۷۴۵۱۰.۵۰۶۱۷.۱۸۳۱۱۴.۸۶۰۱۸.۷۹۴۱۹.۲۴۰۲۲.۸۸۰۲۱.۱۳۶۳۲.۸۱۰۰۱۳۹۹
۲۷۹.۰۹۹۱۵۷۲۹۳۶۸.۳۸۹۱۲.۶۲۳۱۵.۱۱۳۲۴.۴۰۶۱۵.۳۵۵۲۱.۴۰۷۱۲۱.۸۰۶۲۷.۳۸۰۱۹.۰۴۲۲۳.۴۴۷۲۸.۷۴۶۱۸.۷۵۵۴.۴۳۶۱۴۰۰
۴۴.۱۳۲۴۴.۱۳۲۳۷.۲۰۹۶.۹۲۳۱۴۰۱
۵.۶۳۰.۸۱۷جمع
تهیه‌کننده: محمدعلی نژادیان

برای مشاهده فهرست تولیدکنندگان موتورسیکلت ایران اینجا را کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا