آیین‌نامه اخلاق حرفه‌ای

آیین‌نامه اخلاق حرفه‌ای نشریه صنعت موتورسیکلت[1]

با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان است و به‌منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت اعتلای فرهنگ و تمدن بشری، آیین‌نامه اخلاق حرفه‌ای این نشریه، با اعتقاد به اصول اخلاق اسلامی،  رعایت قانون مطبوعات و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با اعلام این که به هیچ ارگان، سازمان، تشکیلات و حتی حزبی وابستگی ندارد و کاملا به‌صورت مستقل فعالیت می‌کند، به شرح ذیل ایفاد می‌گردد:

  • اصل حقیقت جویی: تلاش در راستای پی‌جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هرگونه پنهان‌سازی حقیقت و ارائه تحلیل‌ها، پیشنهادها و انتقادها در چارچوب اخلاق
  • اصل رعایت حقوق: التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان ( انسان، حیوان و نبات) و سایر صاحبان حق
  • اصل مالکیت مادی و معنوی: تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی مطالب مندرج در نشریه
  • اصل منافع ملی: تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه مراحل فعالیت نشریه و نداشتن گرایش به هیچ کدام از جناح های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و البته حفظ ارتباط و تعامل با جریان‌های سیاسی رسمی در کشور
  • اصل رعایت انصاف، امانت و قضاوت منصفانه: تعهد به اجتناب از هرگونه جانب­داری شخصی و گروهی و رعایت حد اعتدال و میانه روی در مورد افراد و تصمیم‌گیری و داوری مقالات بدون توجه به نژاد، جنسیت، باورهای مذهبی، قومی، سیاسی و… نویسندگان و صرفا بر اساس ارزش علمی، تخصصی و درجه اهمیت مطالب انجام می‌شود. (شایان ذکر است در صورت اشتباه سهوی در ارائه مطالب، نشریه خود را موظف می داند در شماره بعدی و در همان صفحه جبران و اصلاح نماید)
  • اصل رازداری: تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، شرکت‌ها، سازمان­ها و نهادهای مرتبط با تحقیق
  • اصل احترام: تعهد به رعایت حریم­ها و حرمت­ها در انجام تحقیقات، اخبار، گزارشات و مطالب نشریه و رعایت جانب نقد و خودداری از هرگونه حرمت شکنی و رعایت کرامت انسانی پرسنل، مشتریان و ارباب رجوع و تعامل با همکاران فعال در مطبوعات کشور و صنعت موتورسیکلت ایران
  • اصل ترویج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات پژوهشگران و انتقال آن از طریق نشریه به غیر از مواردی که منع قانونی دارد.
  • اصل برائت: التزام به برائت­جویی از هرگونه رفتار غیرحرفه­ای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش و فعالیت نشریه را به شائبه‌های غیر علمی و غیراخلاقی می­آ­لایند[2].

 

[1] The Professional Moral Regulations of Motorcycle Industry Magazine

[2] برگرفته از منشور اخلاق پژوهش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس و …

http://www.pardisiau.ac.ir/tabid/120/Default.aspx

 

 

 

دکمه بازگشت به بالا